Współpraca / Cooperations


 prowadzenie koncertów

 prowadzenie spotkań

 prowadzenie uroczystości galowych i festiwali

 nagrywanie podcastów i innych materiałów audio i audiowizualnych

 warsztaty i szkolenia